Zmiana organizacji ruchu na ul. Złotowskiej

Wzdłuż ul. Złotowskiej powstaje droga rowerowa z chodnikiem. Kolejne prace wiążą się z koniecznością zmian organizacji ruchu, które planowane są od 28 września do 1 października (wtorek-piątek).

"" - grafika artykułu
Zmiana organizacji ruchu na ul. Złotowskiej

Na wtorek, 28 września, przewidziano kilkugodzinne ręczne kierowanie ruchem na odcinku miedzy ulicami Perzycką i Miastkowską. Przeprowadzone zostaną wtedy kolejne prace związane z powstającą drogą rowerową i chodnikiem.

W dniach 29 września - 1 października należy spodziewać się kilku zmian organizacji ruchu, które wprowadzane będą zamiennie w zależności od postępów robót oraz technologii ich wykonywania. Prace polegać będą głównie na frezowaniu i odtworzeniu warstwy ścieralnej jezdni na odcinku ul. Złotowskiej między ulicami Perzycką i Owczą oraz w rejonie przystanku autobusowego Złotowska Działki. Na wymienionych odcinkach ulic zamykany będzie jeden pas ruchu. Przejazd w obu kierunkach będzie możliwy przy ręcznym kierowaniu ruchem.

Ponadto przewiduje się tymczasowe zamknięcie ul. Owczej na skrzyżowaniu z ul. Złotowską, gdzie planowane są prace bitumiczne. Skrzyżowanie wyłączane z ruchu będzie w ciągu dnia, podczas wykonywania tych robót. Objazd możliwy ulicami Malwową, Grunwaldzką i Cmentarną.

Frezowanie i odtworzenie nawierzchni planowane jest również na skrzyżowaniu ul. Złotowskiej i Perzyckiej. W tym czasie ul. Perzycka zostanie częściowo zamknięta, a ruch kierowany będzie ręcznie (podczas prac na jednej części skrzyżowania przejezdna będzie druga - i odwrotnie).

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu inwestycji i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

PIM

sieci społecznościowe