W ciągu ostatnich lat w centrum Poznania zostały wprowadzone pierwsze elementy "strefy 30". Jej potoczna nazwa wyjaśnia, że w jej obrębie autem po ulicach nie można się poruszać szybciej niż 30 km/h. Ograniczenie to podnosi bezpieczeństwo i zmniejsza różnicę prędkości pomiędzy rowerzystami a samochodami. Dzięki temu ulice stają się bardziej przyjazne dla pieszych i stale rosnącej liczby poznańskich cyklistów. Pierwsza w centrum "strefa 30" została wyznaczona w 2013 roku i objęła obszar między ulicami: Solną, Alejami Marcinkowskiego, Świętym Marcinem i aleją Niepodległości. W kolejnych latach wprowadzono "strefę 30" na ulicy Święty Marcin, na ulicach Sporna i Cicha oraz uspokojenie ruchu na ulicy Kościuszki. Dokonano także zmian w organizacji ruchu także w obszarze staromiejskim istotnie ograniczając dostępność niektórych ulic dla ruchu samochodowego. Docelowo zostanie poszerzona i będzie obowiązywać wewnątrz pierwszej ramy komunikacyjnej (z wyłączeniem ulic układu podstawowego). Granice wyznaczać będą ulice: Pułaskiego, Roosevelta (na zachodzie), Matyi, Królowej Jadwigi (na południu), Jana Pawła II (na wschodzie), a od północy - tory kolejowe i ulica Przepadek.

Wprowadzenie "strefy 30" to nie tylko zmiany w organizacji ruchu. To również element rewitalizacji ulic, tak aby centrum Poznania było bezpieczniejsze, ładniejsze i bardziej przyjazne dla wszystkich.