Wskaźniki jakości życia

Program "Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania" realizowany jest na zlecenie Miasta przez Centrum Badania Jakości Życia działające przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2002 roku. Program zainicjowany został w celu usprawnienia działalności Urzędu Miasta, poszerzenia kontaktów władz miejskich z mieszkańcami i uzyskania lepszego obrazu życia mieszkańców. Wskaźniki zawarte w badaniu wybrane zostały w oparciu o badania dokumentów zastanych, socjologiczne badania mieszkańców oraz konsultacje z ekspertami i przedstawicielami władz miejskich. W ramach programu "Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania" zrealizowano dotąd siedem edycji badań - w latach: 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010 i 2013. Z opinią poznaniaków zapoznawano się dzięki wywiadom bezpośrednim, przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie mieszkańców miasta między 16. a 70. rokiem życia. Odpowiadając na pytania ankieterów, mieszkańcy wyrażali swoją opinię i stopień zadowolenia z poszczególnych aspektów funkcjonowania miasta i warunków stanowiących o poziomie życia w Poznaniu.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej