Istnieje kilka legend dotyczących początków nazwy "Poznań"

Pierwsza - najczęściej i najchętniej przytaczana mówi, iż to właśnie nad Cybiną spotkali się po latach praojcowie trzech słowiańskich plemion - Lech, Czech i Rus. Gdy z różnych stron zbliżali się do rzeki wykrzyknęli: "Poznaję!". Na pamiątkę tego spotkania postanowili założyć nad rzeką gród warowny o nazwie "Poznań". Inna legenda wskazuje, iż to właśnie mieszkańcy tego grodu po raz pierwszy poznali wiarę chrześcijańską. Za najbliższą prawdy historycy uznają pochodzenie nazwy od imienia założyciela miasta, któremu było na imię "posthumus", czyli Późny.