Na stokach Cytadeli znajduje się 6 cmentarzy, zarówno wojskowych i cywilnych

Jest tutaj zarazem jedyny w Poznaniu cmentarz wojenny, pomimo iż kwatery żołnierzy radzieckich i niemieckich znajdują się na cmentarzach na Miłostowie i w Głuszynie. Na 4 cmentarzach wojskowych (garnizonowym brytyjskim, bohaterów radzieckich, bohaterów polskich oraz dawnym cmentarzu garnizonowym) spoczywają żołnierze, polegli w czasie wojen światowych i zmarli w niewoli, powstańcy polegli w powstaniach styczniowym i wielkopolskim, poznaniacy polegli w walkach o zdobycie Cytadeli w 1945 roku oraz ofiary Czerwca 1956 roku. Dwa cmentarze cywilne to pozostałości założonego w połowie XIX wieku cmentarza parafii św. Wojciecha oraz otwartego dla pochówków w latach 1919-1940 cmentarza prawosławnego. W nekropolii pochowanych jest 7,2 tys. zmarłych.