Od 1947 r. prowadzą w Poznaniu działalność Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi.

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi założył w 1857 r. w Petersburgu ks. Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895), profesor i ojciec duchowny alumnów Akademii Duchownej. W 1862 r. ks. Feliński został mianowany Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim. Wraz z nim przybyły do Warszawy Siostry Rodziny Maryi. W 1882 r. Siostry Rodziny Maryi rozpoczęły działalność w Dźwiniaczce, w której po 20 latach wygnania za udział w powstaniu styczniowym zamieszkał abp Feliński. W 1906 r. siostry podjęły pracę wśród polskiej emigracji w Brazylii. Dziś Rodzina Maryi liczy ponad 1200 sióstr pod Zarządem Domu Generalnego w Warszawie i obejmuje 3 prowincje w Polsce, 2 prowincje w Brazylii (w liczbie ok. 400 sióstr) oraz placówki na Ukrainie, Białorusi, w Rosji, Kazachstanie i Rzymie.
W Poznaniu Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi rozpoczęły działalność 1 lipca 1947 r. Na prośbę ks. abp ordynariusza archidiecezji Walentego Dymka rozpoczęły pracę w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym. Na początku do Poznania przybyły tylko dwie siostry - s. Maria Ciechanowska i s. Stanisława Blandzińska. Po dwóch miesiącach oddano siostrom mieszkanie w gmachu Psałterii tuż przy kościele NMP na Ostrowie Tumskim, a matka Franciszka Janiszewska skierowała do Poznania kolejne dwie siostry. Po zakończeniu remontu seminarium siostry przeniosły się do głównego budynku. Czasy komunistyczne okazały się wielkim wyzwaniem dla sióstr, które poddawane były licznym represjom i szykanom. Mimo trudności trwały na swoich stanowiskach, poświęcając się służbie klerykom i przyszłości kościoła poznańskiego. W 1953 r. do pracy w seminarium skierowano kolejnych 20 sióstr, w tym 6 kandydatek. Na mieszkanie dla sióstr przeznaczono dom położony w pobliżu katedry, poza murami seminarium przy ul. Ostrów Tumski. Obecna wspólnota, mieszkająca nadal przy ul. Ostrów Tumski, liczy 9 sióstr i kontynuuje dzieło rozpoczęte przed ponad 60 laty.
Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi kształtują swoją duchowość na fundamencie, którym jest miłość Boga i bliźniego. Znamiennym rysem duchowości zgromadzenia jest duch pokory i prostoty, który określa stosunek sióstr do Boga i ludzi. W pracy apostolskiej pierwsze miejsce zajmuje wychowywanie i nauczanie dzieci oraz młodzieży w różnego typu szkołach, przedszkolach, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych, świetlicach, warsztatach terapii zajęciowej oraz internatach. Siostry troszczą się o potrzeby materialne i duchowe swoich podopiecznych, ich wychowanie religijne i przystosowanie do życia w społeczeństwie. Codzienną posługą otaczają chorych, samotnych i osoby starsze. Pracują w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu i domach prywatnych. Podejmują pracę w parafiach, pełniąc obowiązki katechetek, organistek, zakrystianek. Od 20 czerwca 2000 r. prowadzą jadłodajnię dla ubogich i bezdomnych przy ul. Niegolewskich. Dla korzystających z posiłków organizują także msze św., spotkania modlitewne, przedświąteczne Dni Pojednania. Wśród inicjatyw podejmowanych przez poznańskie Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi znajdują się ponadto: Dni Pustyni, które pomagają dziewczętom odkryć swe powołanie, rekolekcje, ułatwiające odkrycie sensu codziennych zmagań i otworzenie się na potrzeby drugiego człowieka, Spotkania z Biblią, gromadzące młodzież na zgłębianiu Słowa Bożego, Dni Skupienia, skierowane do dziewcząt, które pragną bliższej relacji z Bogiem, oraz Rekolekcje Ewangelizacyjne, których tematem przewodnim jest m.in. uzdrowienie wewnętrzne i przebaczenie