Pierwsza koncepcja budowy linii szybkiego tramwaju w Poznaniu powstała już w 1928 roku

Linia ta biegnąca torami kolejowymi w wykopie miała połączyć Luboń z Winiarami przechodząc wiaduktem nad ul. Poznańską. Po wojnie w 1945 roku rozważano przebieg trasy albo po wydzielonym torowisku na powierzchni albo w tunelu. Do koncepcji powrócono dopiero blisko 30 latach. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z 1974 roku uznano szybki tramwaj za najefektywniejsze ekonomicznie rozwiązanie komunikacyjne. Prace projektowe rozpoczęto jednak dopiero w 1978 roku. Założenia techniczno-ekonomiczne opracowało Poznańskie Biuro Projektów Dróg i Mostów - Transprojekt. Koordynatorem prac projektowych był dr inż. Zygmunt Nowak. Pierwotny projekt zakładał, że PST połączy Dworzec PKP z Winogradami, Piątkowem, Moraskiem i Owińskami, a trasa będzie miała prawie 27 kilometrów.