Poznański "Fawor" skończył sto lat

"Fawor", czyli jedyna spółdzielnia piekarska w Poznaniu, rozpoczął swą działalność 30 listopada 1908 r. Był odpowiedzią polskich kupców z Towarzystwa Handlowego Wiktuałów na kłopoty z zaopatrzeniem w pieczywo u niemieckich i żydowskich piekarzy. Firma, funkcjonująca początkowo pod nazwą "Ceres", mieściła się przy ul. Piaskowej i jako spółdzielnia funkcjonowała do 1951 r. W lipcu tegoż roku władze administracyjne powzięły bowiem decyzję o wydzieleniu piekarstwa i ciastkarstwa ze struktur spółdzielczych i utworzeniu w mieście państwowych Poznańskich Zakładów Piekarskich. Działały one w Poznaniu przez 25 lat. W 1976 r. Zakłady przemianowano z powrotem na struktury spółdzielcze. Utworzono z nich Oddział Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem". Jako samodzielna jednostka, pod nazwą Piekarsko-Ciastkarska Spółdzielnia Spożywców (PCSS), firma zaczęła funkcjonować dopiero 1 stycznia 1988 r. Obecną nazwę przyjęła w 1997 r. Dziś "Fawor" to prężnie działająca, zatrudniająca ponad trzystu pracowników firma. W jej wyroby zaopatruje się dziś co piąty mieszkaniec Poznania.