W 2011 r. Poznań i Brno obchodzą jubileusz 45-lecia współpracy

Umowę o partnerstwie podpisano 16 września 1966 r., a w zakresie współpracy znalazła się działalność w dziedzinach gospodarki i kultury. Brno było pierwszym zagranicznym miastem, z którym władze stolicy Wielkopolski podpisały oficjalne porozumienie o rozwijaniu kontaktów partnerskich.

Brno to drugie pod względem wielkości miasto Republiki Czeskiej, położone w południowo-wschodniej części kraju u zbiegu rzek Svratki i Svitavy. Pełni ono funkcję głównego ośrodka administracyjnego Moraw oraz ważnego centrum kulturalnego, naukowego i targowego tego regionu.

Efektem partnerstwa Poznania i Brna jest m.in. stała współpraca centrów targowych oraz uczelni obu miast. Współdziałanie to przejawia się np. w obecności handlowców na ważnych imprezach targowych organizowanych w mieście partnerskim oraz w wymianie studentów i pracowników naukowych między szkołami wyższymi obu miast. Od wielu lat współpracują ze sobą także biblioteki Poznania i Brna - Biblioteka Uniwersytecka i Książnica Morawska, a także Biblioteka Raczyńskich i Biblioteka Jiři Mahena w Brnie, które w latach 2007-2008 wraz ze Szkołą Podstawową "Łejery" oraz Szkołą Hroznova w Brnie współrealizowały projekt "Klucze do dziecięcych marzeń" promujący różnorodność językową i kulturową.

Ważnym punktem partnerstwa Poznania i Brna jest współpraca w dziedzinie kultury. W Poznaniu organizowane są Dni Kultury Czeskiej, którym towarzyszą m.in. pokazy czeskich filmów oraz prezentacje czeskiej kuchni. Artyści i rzemieślnicy z Brna uczestniczą ponadto w poznańskim Jarmarku Świętojańskim, a dzieci z Brna - w warsztatach artystycznych Letniego Pogotowia Sztuki organizowanych przez Centrum Sztuki Dziecka.

Współpraca Poznania i Brna obejmuje także wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania miastem. Poznań i Brno uczestniczą w międzynarodowym projekcie "Duże Zespoły Mieszkaniowe - Zarządzanie i Rewitalizacja" w ramach sieci programu URBACT.

Wzajemne kontakty obu miast wzmacnia również działający w Poznaniu Honorowy Konsulat Republiki Czeskiej.

Jubileusz 45-lecia współpracy partnerskiej z Poznaniem Brno świętowało w kwietniu br. W zorganizowanych wówczas Dniach Kultury Polskiej w Brnie uczestniczyli - jako goście honorowi - Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, Radni Miasta Poznania oraz przedstawiciele poznańskich instytucji. W programie uroczystości znalazły się liczne wydarzenia kulturalne, m.in. wystawy, wykłady, spotkania, projekcje polskich filmów, a także spotkania merytoryczne na temat zarządzania miastem. Ważnym punktem obchodów jubileuszu było także symboliczne zasadzenie drzewa przy ulicy Poznańskiej oraz umieszczenie tablicy z podstawowymi informacjami o Poznaniu na fasadzie pobliskiego domu kultury. Uroczyste obchody 45-lecia współpracy partnerskiej Poznania i Brna zorganizowano pod honorowym patronatem Prezydenta Brna Romana Onderki, Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego i Jego Ekscelencji Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej Jana Pastwy. Poznańskie obchody jubileuszu odbędą się w październiku br.