W granicach Poznania przebiega blisko 17 km odcinek autostrady A2

Obejmuje on tzw. obwodnicę autostradową o długości 13,3 km zbudowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz 3,5 km fragment autostrady w kierunku Wrześni, pobudowany przez koncesjonariusza 2 odcinków autostrady A2 - spółkę Autostrada Wielkopolska SA. Budowa miejskiego odcinka autostrady trwała 4 lata, a jego uroczyste otwarcie nastąpiło w 2003 roku. Całkowity koszt budowy samej obwodnicy wyniósł 884 mln zł, a źródłem finansowania był grant Phare, pożyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz środki budżetu Państwa. Obwodnica przebiega głównie w wykopie. Podczas budowy wydobyto 2,8 mln m3 gruntu.
Po obu stronach znajdują się nasypy z 1,3 mln m3 gruntu. Trasa autostrady przebiega przez 2 byłe wysypiska śmieci, które poddano rekultywacji. Do jej budowy zużyto 385 tys. ton mieszanek mineralno - bitumicznych. Podczas budowy poznańskiego odcinka autostrady przełożono 160 km istniejących instalacji (telekomunikacyjnych, wodociągowych, gazowych, energetycznych itp.) kolidujących z trasą autostrady, w tym 2 linie energetyczne wysokiego napięcia. Ponieważ obwodnica przebiega przez teren ujęcia wody Dębina, inwestor sfinansował także budowę ujęcia zastępczego oraz przebudowę stawów infiltracyjnych. W ciągu obwodnicy zbudowano most nad Wartą o długości 306 m oraz 20 wiaduktów. Autostrada przecięła dwie linie kolejowe: Poznań - Wrocław (tunel) i Poznań - Kluczbork (wiadukt). Obwodnicę oświetla 796 latarni. W ramach ochrony przed hałasem, wzdłuż miejskiego odcinka autostrady ustawiono 4 km ekranów akustycznych, w budynkach w sąsiedztwie autostrady wymieniono na dźwiękoszczelne okna o łącznej powierzchni 520 m2. Ogółem w budowę zaangażowanych było około tysiąca osób z 76 firm.