W Poznaniu odbył się hołd pruski 32 lata wcześniej niż w Krakowie

W 1493 roku na Górze Przemysła Jan Olbracht odebrał hołd wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Jana von Tiefen. Wydarzenie to miało miejsce 32 lata wcześniej niż najbardziej znany - do czego bez wątpienia przyczynił się również obraz Jana Matejki - hołd pruski w Krakowie.