Forum Rozwoju Miast 2017

W dniach 6-7 grudnia 2017 r. w Poznaniu odbyło się I Forum Rozwoju Miast, pod tematem przewodnim "Obywatelski wymiar strategicznego zarządzania miastem". Podczas Forum polscy i zagraniczni eksperci debatowali przy udziale publiczności nad wykorzystaniem potencjału miasta i współczesnymi wizjami jego rozwoju. Prelekcje były prowadzone przez znanych specjalistów innowacyjnego kształtowania rozwoju miast. W trakcie Forum odbywały się także warsztaty tematyczne dedykowane mieszkańcom, pracownikom jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się rozwojem, osobom związanych z siecią programu URBACT oraz młodym, przedsiebiorczym obywatelom Ukrainy. Został także rozstrzygnięty konkurs na najciekawsze inicjatywy miejskie, przyczyniające sie do rozwiązania konkretnego problemu w mieście.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej