Kalendarium

Zdarzyło się w Poznaniu

1.05.1957: Nadano 1. program TV Poznań
3.05.1919: Rozpoczęto usypywanie "Kopca Wolności" na Malcie
5.05.1829: Otwarto Bibliotekę Raczyńskich
7.05.1868: Urodził się Stanisław Przybyszewski (Miriam), pisarz, tłumacz i publicysta
11.05.1651: Położono kamień węgielny pod kościół jezuitów (farę)
12-17.05.1961: Odbyła się 1. inauguracyjna Poznańska Wiosna Muzyczna
12.05.1993: Otwarto nową Bibliotekę Główną Akademii Rolniczej
13.05.1991: Otwarto nowe lotnisko na Ławicy
16.05.1852: Ukazał się 1. numer "Dziennika Poznańskiego"
16.05.-30.09.1929: Odbyła się Powszechna Wystawa Krajowa
19.05.1956: Otwarto 1. w Poznaniu kino panoramiczne "Rialto"
23.05.1788: Urodził się Dezydery Chłapowski, dowódca, działacz niepodległościowy, reformator rolnictwa wielkopolskiego
23.05.1981: Wmurowano akt erekcyjny pod pomnik Poznańskiego Czerwca 1956
23.05.1987: Inaugurowano działalność Sceny Dziecięcej w ramach Sceny na Piętrze
27.05.1978: Otwarto hotel "Poznań"
28.05.-6.06.1921: Odbył się 1. Targ Poznański
31.05.1969: Z Dworca Głównego wyruszył 1. podmiejski pociąg elektryczny (do Osowej Góry)

Multimedia

Kontakt