Inne projekty (archiwum)

Rail Baltica Growth Corridor

Miasto Poznań wraz z 20 partnerami z Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Polski uczestniczył w międzynarodowym projekcie unijnym Rail Baltica Growth Corridor. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013. Liderami projektu byli: Miasto Helsinki i fińskie Aalto University School of Economics. W projekcie uczestniczyli trzej partnerzy niemieccy: Administracja Senatu Berlina, Zarząd Transportu Miejskiego Berlin-Brandenburg, Regional Planning Board Havelland-Flaeming. Celem projektu było przeprowadzenie badań nad środowiskiem logistycznym we wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego, obejmującym główne węzły transportowe-kolejowy, drogowy, morski, powietrzny, w kierunku północnym i południowym, a także kierunku wschód-zachód. Dla Miasta Poznania cenny był udział w pakietach poświęconych tworzeniu centrów logistycznych, w szczególności badanie obecnego i prognozy przyszłego stanu obsługi logistycznej wzdłuż korytarza Rail Baltica (od Helsinek, przez Rygę, Kowno, Warszawę, Poznań, do Berlina), a także zacieśnienie współpracy i wypracowanie wspólnych standardów obsługi logistycznej w ramach Korytarza.


YALE - Małe Dzieci jako Aktywne Osoby Odkrywające swój Świat

YALE to wspólny projekt realizowany przez miasta Poznań i Berlin, którego celem jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej. Istotą projektu jest promowanie aktywnych metod uczenia się u małych dzieci, opartych na m.in. projektach edukacyjnych. Dzięki tym metodom dzieci stają się "aktywnymi uczniami", zdobywając szerokie kompetencje i umiejętności niezbędne w osiągnięciu sukcesu w dorosłym życiu. Realizacja projektu obejmuje wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i polityk edukacyjnych między władzami oświatowymi jak i kadrą edukacyjną przedszkoli, stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla kadry edukacyjnej przedszkoli, poprzez wizyty studyjne, wymianę doświadczeń i szkolenia w zakresie metody projektów, opracowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi i udokumentowanie najlepszych praktyk związanych z wdrażaniem metody projektów w przedszkolach przez polsko-niemiecki zespół ekspertów. Zostanie także opracowany podręcznik dobrych praktyk, w którym zostaną upowszechnione rezultaty projektu.

W projekcie uczestniczą władze oświatowe Miasta Poznania oraz Administracji Senatu Berlina, poznańskie i berlińskie placówki przedszkolne, Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren z Poznania oraz Internationale Akademie für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie (INA gGmbH) an der Freien Universität Berlin. Projekt jest współfinansowany z unijnego programu Comenius Regio i trwa od 2013 do 2015 r.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej