Atrakcyjność inwestycyjna Poznania

Według prowadzonego w latach 1997-2002 przez niezależny Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, a od 2003 r. przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, corocznego rankingu atrakcyjności inwestycyjnej miast Polski, Poznań jest niezmiennie kwalifikowany w ścisłej czołówce wśród miast wojewódzkich i jest zaliczany do najwyższej klasy A, oznaczającej ponadprzeciętną atrakcyjność dla inwestorów. Obecnie jest jednym z 4 miast wojewódzkich charakteryzujących się najwyższą atrakcyjnością inwestycyjną i najniższym stopniem ryzyka inwestycyjnego.

Załączniki

sieci społecznościowe