Grand Innowator Najlepiej Zarządzana Jednostka

W 2010 r. Miasto Poznań zdobyło tytuł "Grand Innowator Najlepiej Zarządzana Jednosta" w konursie organizowanym przez Centrum im. Adama Smitha.

sieci społecznościowe