Rozbudowa Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej

Na terenie działającej we Franowie Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej powstają nowoczesne hale targowe, dwuhektarowa platforma komunikacyjna i przestronny plac handlowy.

fot. K. Fryś
fot. K. Frys

Na terenie działającej we Franowie Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej (WGRO) powstają nowoczesne hale targowe, dwuhektarowa platforma komunikacyjna i przestronny plac handlowy. Koszt inwestycji to kilkadziesiąt milionów złotych. Dzięki rozbudowie ma się zwiększyć konkurencyjność i poprawić komfort zarówno kupujących, jak i sprzedających.
Inwestycja obejmuje m.in. zbudowanie platformy komunikacyjnej z dwoma halami spożywczymi (w każdej znajdą się 42 boksy handlowe), a pod nią placu handlowego dla producentów warzyw i owoców, nowej hali na kwiaty i przebudowane zostaną niektóre z istniejących wiat. Zakończenie robót planowane jest na koniec 2010 r.
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu powstała w 1992 roku. Jej budowę dofinansował rząd Szwajcarii. Przekazane wówczas 10 mln franków, pozwoliło na stworzenie najsprawniej działającej giełdy rolno-ogrodniczej w skali całego kraju. WGRO jest obecnie podstawowym miejscem hurtowego zaopatrzenia w owoce, warzywa, kwiaty i artykuły spożywcze dla północno-zachodnich terenów Polski. Rynek hurtowy obsługuje ponad 17 000 klientów.