Indeks siły nabywczej w Poznaniu

Siła nabywcza mieszkańców Poznania jest jedną z najwyższych w kraju i wynosi trzy czwarte średniej europejskiej.

. - grafika artykułu
.

Według niemieckiej firmy badawczej GfK, w 2018 r. przeciętny Europejczyk miał do dyspozycji 14,7 tys. euro. Jest to ponad 2-krotnie więcej niż w Polsce, która z kwotą 7,6 tys. euro zajmuje wśród 42 krajów europejskich 29 pozycję. Siła nabywcza mieszkańca Polski jest prawie 9 razy mniejsza niż w znajdującym się na 1. pozycji w Europie Liechtensteinie i 5,5 razy większa niż w zajmującej ostatnią pozycję Ukrainie.

Pod względem wielkości siły nabywczej na mieszkańca, Poznań znajduje się w krajowej grupie TOP10, zajmując 3. pozycję w Polsce (za Warszawą i Sopotem). Siła nabywcza przeciętnego mieszkańca Poznania wyniosła 10,9 tys. euro, o 44% więcej niż średnia dla kraju i 74,3% średniej europejskiej. W porównaniu do 2016 r. siła nabywcza w Poznaniu zwiększyła się o jedną trzecią.

Firma GfK definiuje siłę nabywczą jako dochód rozporządzalny na mieszkańca po odjęciu podatków i darowizn na cele dobroczynne. Z dochodu tego są pokrywane wydatki na artykuły spożywcze, mieszkanie, usługi, energię, składki na prywatne plany emerytalne i ubezpieczenia oraz wydatki konsumpcyjne, koszty przejazdów czy wakacji.

sieci społecznościowe