Poznański Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego

W Poznaniu powstał Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego.

. - grafika artykułu
.

Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu to pierwsza inwestycja Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w infrastrukturę dla potrzeb planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. W poznańskim ośrodku powstanie centrum zapasowe dla CZRL w Warszawie, z którego pełniona będzie służba kontroli ruchu dla portów lotniczych w Polsce, a także centrum rozwoju technologii, którego zadaniem będzie tworzenie wiedzy specjalistycznej z zakresu kontroli ruchu oraz zbudowanie zaplecza wysokiej klasy specjalistów związanych z lotnictwem i nowoczesnymi technologiami. Centrum kompetencji będzie również miejscem strategicznym, w kontekście zbierania, integracji, przetwarzania, analizowania i dystrybucji danych lotniczych dla wszystkich interesariuszy. W Poznaniu zostanie wykorzystana technologia Remote Tower (tzw. wieża zdalna) umożliwiająca sprawowanie zdalnej kontroli ruchu lotniczego w danym porcie z innego, oddalonego nawet o kilkaset kilometrów miejsca - z wykorzystaniem zaawansowanych cyfrowych środków transmisji obrazu i dźwięku. Inwestycja będzie uruchamiana operacyjnie w kilku etapach w ciągu 2 lat.

Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu to trzypoziomowy, samowystarczalny, ekologiczny kompleks znajdujący się przy ul. Radarowej. Inwestycja obejmowała zaprojektowanie i budowę nowego Ośrodka wraz z infrastrukturą techniczną, adaptacją i modernizacją wieży o wysokości 24 m, budowę drogi dojazdowej i parkingu oraz rozbiórkę istniejących na tym terenie obiektów. Wartość inwestycji wyniosła 91,5 mln zł.

W kompleksie o powierzchni niemal 10 tys. m. kw. znajdują się m.in. dwie sale o powierzchni 1280 m kw. każda, dwie bliźniacze serwerownie (o powierzchni 570 m kw. każda), zaplecze socjalne przygotowane dla zespołów kontrolerów, techników i programistów, w tym 50 kapsuł snu. Obiekt wyposażony jest w dwa niezależne zasilenia z sieci elektroenergetycznej i dwa agregaty prądotwórcze o mocy 1,5 MW każdy, które mogłyby zaopatrzyć w prąd średniej wielkości miasto, a do tego zabezpieczony jest systemami UPS z bateriami akumulatorów. W kompleksie znajduje się centrum gaszenia gazem specjalistycznego sprzętu kontrolerskiego, pięć pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym o mocy ok. 240 kW, w oparciu o 35 odwiertów o głębokości 200 m. zapewniających ekologiczne i samowystarczalne zasilanie, a także stanowiska przygotowane do ładowania samochodów elektrycznych czy rowerownia.

Nowy OKRL będzie także siedzibą NaviHub. Laboratorium innowacji, zajmującego się dalszym rozwojem systemu koordynacji lotów dronów PANSA UTM. Projekt ten to wspólne przedsięwzięcie PAŻP oraz Politechniki Poznańskiej i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

sieci społecznościowe