Stress Resilient City czyli Miasto Odporne na Stres

Jak powinno wyglądać nowoczesne miasto odporne na kryzysy i zagrożenia, zwłaszcza te wynikające z pandemii? Jakie są potrzeby, obawy i priorytety jego mieszkańców? Odpowiedzi na te pytania szukają naukowcy z poznańskich uniwersytetów. Każdy może im pomóc i wziąć udział w ankiecie.

Panorama Poznania - grafika artykułu
Panorama Poznania

Ostatnie lata przynoszą dynamiczne i zaskakujące zmiany. Konieczne jest więc opracowanie i wprowadzenie w życie nowoczesnego modelu miasta odpornego na kryzysy i zagrożenia. Służy temu projekt Narodowego Centrum Nauki "Miasto odporne na stres w warunkach pandemii (COVID-19)", realizowany przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, we współpracy z urzędem miasta. Dzięki niemu będzie można poznać potrzeby, priorytety i obawy mieszkańców, by móc tworzyć zdrowe, bezpieczne, przyjazne i atrakcyjne środowisko życia w mieście. 

Grant NCN pt. "Miasto odporne na stres w warunkach pandemii (Covid-19)" realizują prof. dr hab. Lidia Mierzejewska (kierownik projektu) wraz z zespołem projektowym w składzie: prof. UAM dr hab. Magdalena Wdowicka, dr inż. arch. Kamila Sikorska-Podyma, dr inż. arch. Marta Szejnfeld, dr inż. arch. Bogusz Modrzewski i mgr Natalia Hoffmann-Pawlak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Joanna Śliwowska i dr n. med. Emilia Grzęda z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr Ewa Lechowska z Uniwersytetu Łódzkiego. 

- Głównym celem projektu jest opracowanie modelu miasta odpornego na stres spowodowany epidemią - na podstawie doświadczeń wynikających z COVID-19 - mówi prof. Lidia Mierzejewska. - Model ten opierać się będzie na zaproponowaniu konkretnych sposobów, w jakie miasto może pomóc mieszkańcom w obniżeniu poziomu stresu.

Rozwiązań, które pomagają zmniejszyć poczucie napięcia, może być wiele. Naukowcy skupiają uwagę na  łagodzeniu niekorzystnych skutków pandemii i zmniejszeniu podatności systemu miasta na spowodowany nią stres - np. dzięki stworzeniu zdrowych i bezpiecznych warunków życia i obsługi mieszkańców. Badacze pod uwagę biorą również dopasowanie struktury miejscowości do potrzeb i oczekiwań zamieszkujących ją osób, a przez to uzdrowienie i uodpornienie miasta na niekorzystne skutki tej i przyszłych pandemii.

W ramach grantu naukowcy zaplanowali konkretne badania. Jednym z nich jest ankieta, która ma określić subiektywny poziom stresu mieszkańców. Dzięki niej można będzie wskazać grupy społeczne wrażliwe na stres oraz zidentyfikować elementy miejskiej infrastruktury redukujące lub wzmacniające jego poczucie. 

Ankieta jest anonimowa, dobrowolna i kierowana wyłącznie do mieszkańców Poznania, Swarzędza i Puszczykowa. Można ją wypełnić, klikając w link na stronie internetowej. Twórców badania interesuje m.in. to, co konkretnie wpływało na poziom odczuwanego stresu podczas pandemii oraz kwestie związane z miejscem zamieszkania i jego okolicą. Nie brakuje też pytań o to, jak mogłoby zmienić się miasto.

Kolejną częścią projektu są badania fizjologiczne, które pozwolą określić obiektywny poziom stresu mieszkańców. Są one nieinwazyjne, dobrowolne, całkowicie bezpieczne i bezbolesne. Polegają na pobraniu próbki śliny i oznaczeniu poziomu kortyzolu, tzw. hormonu stresu. Do tej części zakwalifikowanych zostanie tylko po 50 osób z każdego z trzech badanych miast. Uczestnicy zostaną wynagrodzeni - otrzymają 300 zł w formie bonów Sodexo.

Naukowcy planują również przeprowadzenie ankiet oraz wywiadów pogłębionych z przedstawicielami władz miast. Dzięki temu będzie można zebrać szczegółowe informacje na temat tego, jak pandemia zmieniła poszczególne miejscowości i jak wpłynęła na zarządzanie nimi. 

- Wydaje się, że wyniki zaplanowanych badań będą miały nie tylko dużą użyteczność naukową, ale i praktyczną - podkreśla prof. Lidia Mierzejewska. -  Mogą pomóc władzom lepiej dopasować strukturę przestrzenną miejscowości do zmienionych pandemią COVID-19 potrzeb i wymogów mieszkańców oraz zwiększyć odporność miasta na potencjalne przyszłe epidemie lub pandemie.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.miastoodpornenastres.amu.edu.pl