Forum Rewitalizacji

Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji powstało w 1998 r. z inicjatywy osób związanych z programami rewitalizacji prowadzonymi w niektórych miastach, jako miejsce integracji środowisk związanych z rewitalizacją, dyskusji istotnych zagadnień, wymiany doświadczeń i poglądów. FR jest jedyną tego typu organizacją działającą obecnie w Polsce.

Do najważniejszych celów działalności FR należą:

  • kształtowanie opinii i współudział w zakresie realizacji programu rewitalizacji wybranych obszarów miast i miejscowości oraz współudział w inicjowaniu i koordynowaniu takich programów,
  • upowszechnianie wiedzy o procesach i procedurach rewitalizacji,
  • prezentacja i promocja osiągnięć rewitalizacji,
  • udzielanie pomocy członkom Forum w sprawach związanych z programowaniem, promocją i wdrażaniem programu rewitalizacji i prowadzenie poradnictwa w tym zakresie,
  • pozyskiwanie krajowych i zagranicznych środków na opracowanie dokumentacji i przygotowanie programów rewitalizacji w zrzeszonych miastach i miejscowościach.

Poznań uczestniczył w pracach Forum Rewitalizacji od 2005 r. jednak dopiero 29 sierpnia 2006 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę ws. przystapienia Miasta Poznań do Stowarzyszenia FR, już jako członka wspierającego.

Załączniki


W 2009r. zosta powolany Poznański Oddziału Forum Rewitalizacji.


Niektóre z przeprowadzonych wspólnie działań:  

  • "Wspólna, nie znaczy niczyja - edukacja i kultura na rzecz przestrzeni publicznej"
  • konferencja pt. Ustawa o rewitalizacji jako praktyczny instrument wsparcia odnowy polskich miast 2007

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej