Konferencja "Poznań - próba bilansu przemian w okresie 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej" (archiwum)

W ramach obchodów 10 rocznicy akcesji Polski do UE, w Poznaniu odbyła się konferencja z cyklu "Współczesne wyzwania rozwoju Poznania" pt. "Poznań-próba bilansu przemian w okresie 10 lat członkostwa Unii Europejskiej".

9 czerwca w Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Brama Poznania ICHOT odbyła się konferencja "Poznań-próba bilansu przemian w okresie 10 lat członkostwa Unii Europejskiej" zorganizowana przez Urząd Miasta Poznania wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Obecność w strukturach Unii Europejskiej przyspieszyła zapoczątkowane w Polsce w latach 90-tych procesy transformacji instytucjonalnej, społecznej i gospodarczej. Realizacja założeń wspólnotowych, w tym przede wszystkim konsekwentnie prowadzona polityka spójności i zrównoważonego rozwoju w powiązaniu z możliwością wykorzystania funduszy strukturalnych, miały realny wpływ na podniesienie jakości życia mieszkańców polskich miast. Także dla Poznania ostatnie 10 lat było czasem pozytywnych przemian oraz dynamicznego rozwoju w kluczowych dziedzinach funkcjonowania miasta. Podczas konferencji przedstawiono główne aspekty rozwojowe miasta Poznania, m.in. z dziedziny gospodarki, szkolnictwa wyższego, transportu oraz środowiska. W wydarzeniu brało udział ponad 70 przedstawicieli nauki, biznesu, samorządów. Spośród naukowców swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się m.in. prof. dr hab. Wanda Gaczek, prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, prof. dr hab. Cezary Kochalski, prof. UAM dr hab. Paweł Churski, prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki, dr Monika Matusiak, dr Jędrzej Gadziński, dr Artur Bajerski, dr Robert Perdał, dr inż. Przemysław Ciesiółka, mgr Janusz Górny, mgr Tomasz Herodowicz a także Sylwia Wójcik z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Lech Podrez z Urzędu Miasta Poznania. Uczestniczący w debatach eksperci podkreślali konieczność stosowania rozwiązań systemowych w procesie absorpcji środków europejskich, współpracy uczelni przy planowaniu inwestycji, dostrzeżenia wagi szkolnictwa zawodowego i dostosowania wykształcenia do popytu na pracę, transferu wiedzy, aby kształcenie i badania naukowe przekładały się na innowacyjność. Podsumowując dotychczasowe przemiany wskazano, iż Poznań na tle największych miast w Polsce charakteryzuje się dobrym poziomem zaangażowania środków europejskich w ogólnych majątkowych wydatkach inwestycyjnych. Ich ukierunkowanie wyróżnia się dużą koncentracją środków na wysokobudżetowych projektach związanych rozwojem infrastruktury. Dalszy proces absorpcji środków europejskich powinien być ukierunkowany na systemowe wsparcie projektów z zakresu poprawy kapitału ludzkiego i społecznego oraz usieciowienia usług otoczenia biznesu.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej