Prezydenci Miasta Poznania

Każdorazowo prezydent przed objęciem urzędu składa ślubowanie na uroczystej sesji Rady Miasta Poznania (zazwyczaj w Sali Renesansowej poznańskiego ratusza):

"Obejmując urząd Prezydenta Miasta Poznania uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta."

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej