II edycja konkursu na Łazarskie Inicjatywy Osiedlowe 2017 r. rozstrzygnięta

II edycja konkursu na Łazarskie Inicjatywy Osiedlowe choć skromniejsza to zapowiada się równie ciekawie. Komisja konkursowa przyznała środki na cztery projekty, które z pewnością zyskają sobie przychylność wielu mieszkańców osiedla. Będą to: spotkania dla młodych czytelników "Dom Bajek na Łazarskim Fyrtlu", stworzenie gry planszowej "Łazarzu nie irytuj się" i w oparciu o nią zorganizowanie turnieju, Piknik przy schronie w Parku Wilsona "Schrońmy się na Łazarzu" oraz "Sąsiedzkie przygotowania do Sylwestra na Skwerze".

Komisja Konkursowa w swojej ocenie główny nacisk kładła na zgodność wniosków z celami konkursu. Chodzi tu przede wszystkim o funkcje integrujące mieszkańców oraz te, które zdaniem oceniających będą najbardziej atrakcyjne podczas ich realizacji. Ważny element stanowiła także różnorodność przy uwzględnieniu szerokich grup docelowych. Szczegółowa lista projektów rekomendowanych do realizacji dostępna jest w załączniku.

"Łazarskie Inicjatywy Osiedlowe - II edycja 2017" to projekt zainicjowany przez radnych osiedlowych, realizowany we współpracy z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.  Akcja wpisuje się w realizację Programu dla Śródmieścia i jest jednym z pierwszych przejawów nawiązanej współpracy śródmiejskich rad osiedli w ramach powołanej w 2016 roku Koalicji Śródmiejskiej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej