Dyskusja na temat zagospodarowania Starego Rynku

W związku z zamiarem kompleksowej rewaloryzacji i rewitalizacji Starego Rynku w Poznaniu, Miasto Poznań zaprasza do wzięcia udziału w cyklu dyskusji i konsultacji społecznych na temat przyszłego charakteru, funkcji i sposobu zagospodarowaniu Starego Rynku.

Na pierwszym spotkaniu 3 grudnia 2015 o godz. 18:00 w Galerii Miejskiej ARSENAŁ, z udziałem pana Mariusza Wiśniewskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, chcielibyśmy podyskutować na temat charakteru tej ważnej przestrzeni miejskiej tj. jakie funkcje na Starym Rynku są pożądane / dopuszczalne?, jakie działania i zjawiska powinno się wyeliminować? komu i na jakich zasadach przestrzeń Rynku może być udostępniana itp.

Swoistym wstępem do dyskusji o przyszłym zagospodarowaniu Starego Rynku była, prezentowana w miesiącach letnich br., wystawa prac studentów Wydziału Architektury, wykonanych pod kierunkiem dr inż. arch. Dominiki Pazder i dr hab. Tomasza Matusewicza. Chcemy przy okazji rozpoczęcia dyskusji o Starym Rynku podziękować Autorom i Prowadzącym oraz symbolicznie nagrodzić trzy najlepsze zespoły projektowe.

W trakcie kolejnych 2-3 spotkań (w I kwartale 2016 r.) zamierzamy przedstawić wyniki z kończących się właśnie badań archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, które w zasadniczy sposób rzutować będą na przyszłe rozwiązania techniczne przebudowy płyty Starego Rynku, zastanowić się nad koniecznością wymiany / modernizacji infrastruktury podziemnej, oraz - na zakończenie cyklu - porozmawiać o sprawach zagospodarowania, wystroju i "klimatu" Rynku (m.in. o nawierzchni, małej architekturze, oświetleniu, zieleni itp.).

Najistotniejsze wnioski i postulaty z wszystkich spotkań zostaną następnie opracowane jako wytyczne do sformułowania warunków konkursu architektoniczno - urbanistycznego na projekt przebudowy płyty i zagospodarowania Starego Rynku.

O terminach kolejnych spotkań będziemy też informować za pośrednictwem poznańskich mediów, które będą patronować dyskusji i relacjonować jej przebieg.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej