Modernizacja ulicy St. Taczaka

Jak zmieni się Taczaka i Garncarska? Konsultacje społeczne zakończone.

W środę 3 marca 2016 r. w Auli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 odbyło się drugie spotkanie informacyjne w sprawie modernizacji ulic St. Taczaka i Garncarskiej. Projektanci po uwzględnieniu uwag z grudniowych konsultacji, przedstawili koncepcję, stanowiącą wstęp do realizacji projektu wykonawczego w zakresie przebudowy obu ulic.

W spotkaniu wzięło udział blisko 30 mieszkańców i przedsiębiorców a także projektanci odpowiedzialni za przygotowanie koncepcji oraz przedstawiciele ZDM, Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Po szczegółowym przedstawieniu koncepcji, prelegenci zachęcili gości do zadawania pytań, które przerodziły się szerszą dyskusję. Szereg omawianych zagadnień zdominowały wątki związane z miejscami parkingowymi, zielenią oraz ogródkami gastronomicznymi.

Przedstawiona koncepcja zakłada dalsze uspokojenie ruchu samochodowego, a co za tym idzie nieznaczne zmniejszenie ilości miejsc parkingowych, co wzbudziło wątpliwości wśród części zebranych. Warto podkreślić, że z obecnych 104 miejsc, projekt zakłada pozostawienie parkingu dla 91 pojazdów. Jak przekonywali autorzy projektu, warto podnosić walory estetyczne i środowiskowe nawet kosztem zmniejszenia komfortu osób zmotoryzowanych. Z pewnością walory te zwiększą się za sprawą zaproponowanych w całym ciągu ulicy Taczaka drzewostanów, co z dużą aprobatą przyjęli niemalże wszyscy mieszkańcy i przedsiębiorcy. Ostatnim poruszanym tematem były ogródki gastronomiczne i związane z tym kwestie bezpieczeństwa. Jak zapewniali przedstawiciele prowadzący lokale przy ulicy Taczaka, wszelkie obostrzenia związane z tego typu działalnością były, są i będą respektowane. Jak podkreślił także przedstawiciel ZDM, odległość każdego lokalu od ściany kamienic nie będzie mniejszy niż 290 cm, co powinno ograniczyć potencjalny hałas. Spotkanie zakończyło się szczegółową analizą wyłożonych planów koncepcyjnych oraz indywidualnymi konsultacjami.

Przedstawiony projekt to kolejny etap prac, po rozstrzygniętym w zeszłym roku konkursie architektoniczno-urbanistycznym na zagospodarowanie tych terenów. Pierwszą nagrodę zdobyła wówczas koncepcja pracowni ARCHAID ze Szczecina.
Planowana modernizacja ulicy jest elementem przyjętych wcześniej uzgodnień społecznych, które w 2013 r. rozpoczęły stopniowe ożywienie ulicy, a prowadzone działania wpisują się w realizację Programu dla Śródmieścia.
Środowe spotkanie kończy etap konsultacji społecznych w tym zakresie. Kolejnym krokiem jest przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonawczej.


W załącznikach zamieszczono koncepcje przebudowy ulic: St. Taczaka oraz Garncarskiej, która została zaprezentowana na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 15.12.2015 r.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 22 grudnia do Zarządu Dróg Miejskich pod adres:

mheilman@zdm.poznan.pl

Po wprowadzeniu poprawek w wyniku zgłoszonych uwag, koncepcja przebudowy tych ulic zaprezentowana zostanie ponownie przedstawiony na spotkaniu informacyjnym na początku 2016 roku i dopiero po szerokich konsultacjach rozpoczną się prace nad projektem wykonawczym.

Załączniki


W dniu 15.12. 2015r. o godzinie 17:00w Auli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 odbędzie się spotkanie informacyjne dot. modernizacji ulicy St. Taczaka.

Podczas spotkania projektanci przedstawią koncepcję, która jest wstępem do realizacji projektu wykonawczego, przebudowy tego obszaru.Zebrane podczas spotkania uwagi zostaną naniesione do koncepcji technicznej i przedstawione mieszkańcom i użytkownikom ulicy raz jeszcze na spotkaniu po nowym roku, a następnie będą stanowić podstawę zlecenia projektu technicznego.

Obecna koncepcja jest kolejnym etapem prac, po rozstrzygniętym w zeszłym roku konkursie architektoniczno-urbanistycznym dotyczącym koncepcji zagospodarowania ulic St. Taczaka i Garncarskiej w Poznaniu jako przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań (przestrzeń wspólna). Pierwszą nagrodę zdobyła praca pracowni ARCHAID ze Szczecina. Projekt dostępny jest na stronie internetowej konkursu: http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-ulica-taczaka/

Planowana modernizacja ulicy jest elementem przyjętych wcześniej uzgodnień społecznych, które w 2013 r. rozpoczęły stopniowe ożywienie ulicy, a prowadzone działania wpisują się w realizację Programu dla Śródmieścia.

W spotkaniu będzie uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski oraz przedstawiciele ZDM, WUiA, BKPiRM."

Załączniki