Ruch turystyczny przyjazdowy krajowy i zagraniczny oraz wykorzystanie bazy konferencyjnej Poznania i aglomeracji

Według badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Poznania przez firmę Q - Market Research, szacuje się, że Poznań odwiedza rocznie 1,7 mln turystów, w tym 0,8 mln to goście z zagranicy. Prawie co dwudziesty turysta odwiedzający Polskę zatrzymuje się w Poznaniu. Jedynie co czwarty turysta krajowy i co trzeci zagraniczny korzystał z poznańskiej bazy noclegowej, pozostali korzystali z noclegów prywatnych, głównie u rodziny i znajomych. Ponad 70% gości zagranicznych przybywa do Poznania z 5 krajów: Niemiec, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Co drugi turysta zagraniczny pochodził z Niemiec, co dziewiętnasty z Francji, co dwudziesty trzeci z Holandii, co dwudziesty czwarty z Wielkiej Brytanii, a co dwudziesty ósmy z Włoch. Przeciętny turysta zagraniczny przebywał w Poznaniu niecałe 2 dni (1,8). Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach wyniósł około 30% (dane za 2003).

Większość turystów przyjeżdża do Poznania w sposób niezorganizowany (krajowi - 59%, zagraniczni - 49%), korzystając z własnego samochodu (odpowiednio 44% i 33%). Głównym celem przyjazdu do Poznania były sprawy służbowo - biznesowe (deklarowało go po 38% turystów krajowych i zagranicznych). Jedynie co trzeci turysta wybierał Poznań w celach turystyczno - wypoczynkowych. Większość turystów krajowych (75%) odwiedza Poznań regularnie. Odwrotna tendencja występuję wśród turystów zagranicznych (jedynie 39%).

Według turystów największą atrakcję turystyczną Poznania stanowi Stary Rynek (przyciąga on 83% turystów krajowych i 88% turystów zagranicznych), co trzeci turysta odwiedza Centrum Stary Browar, tereny targowe, Ostrów Tumski, kompleks nad jez. Malta. Zamek Cesarski stanowi atrakcję dla co trzeciego turysty zagranicznego i co siódmego krajowego. Poznańskie muzea odwiedza co piąty turysta zagraniczny i co siódmy krajowy. Co trzeci turysta spędza czas w restauracjach i pubach, co czwarty turysta krajowy i co siódmy zagraniczny w centrach handlowych. Co trzeci turysta krajowy i co szósty zagraniczny korzysta z terenów rekreacyjno - spacerowych.

Prawie co dwudziesty turysta odwiedzający Polskę zatrzymuje się w Poznaniu. Wielkość ruchu turystycznego w latach 2000-2003 plasuje Poznań na trzeciej pozycji (po Warszawie i Krakowie) - na zmianę z Wrocławiem - wśród dużych polskich miast. Do Poznania, podobnie jak do Wrocławia, Warszawy i Łodzi, przyjeżdża więcej turystów krajowych niż zagranicznych. Wskaźnik wykorzystania miejsc hotelowych w Poznaniu (27,5-47,2%) był zbliżony do Wrocławia (29,9-48,6%), jednak niższy niż w Gdańsku (41-58%), Warszawie (35,7-56,8%) i Krakowie (36,8-55,9%). Poznań, Gdańsk i Wrocław są najbardziej popularnymi miastami wśród turystów niemieckich. Szczecin jest także często odwiedzany przez Duńczyków, a Kraków i Warszawa przez obywateli Wielkiej Brytanii i USA.

Załączniki

sieci społecznościowe