Sieć handlowa miasta Poznania i jej ocena z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb konsumentów i lokalizacji nowych obiektów handlowych

Według wyników badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Poznania przez firmę Dedal Invest - Eko, Poznań należy do miast o najlepiej rozwiniętej sieci handlowej w kraju. Dotyczy to zarówno handlu tradycyjnego, jak i wielkopowierzchniowego. Sieć handlowa Poznania opiera się na różnej wielkości sklepach. Według stanu z początku czerwca 2004 r. w Poznaniu sprzedaż detaliczną prowadziło 9,5 tys. firm handlowych, z których ponad 3/4 stanowiły sklepy, a 1/4 stoiska handlowe na targowiskach, placach, w halach targowych. Pod względem gęstości sieci handlowej (72 osoby na 1 sklep) Poznań zajmuje 3.pozycję (za Bydgoszczą i Krakowem), wyprzedzając znacząco większe miasta: Warszawę (82 osoby na 1 sklep), Łódź (88) i Wrocław (94).

Powierzchnia poznańskich placówek handlowych wynosi blisko 580 tys. m kw., czyli 1,01 m kw. na mieszkańca. Średnia powierzchnia sklepu na terenie Poznania wynosi prawie 80 m kw. Ponad połowę powierzchni handlowej w mieście zajmują sklepy duże (wielkie centra oraz super - i hipermarkety). Najwyższy udział w powierzchni sprzedaży posiada handel wielkopowierzchniowy (sklepy powyżej 400 m kw.), zajmując 1/3 powierzchni handlowej w mieście. Wśród nich przeważają hipermarkety (powyżej 2000 m kw.) zajmujące blisko 1/4 powierzchni handlowej. W liczbie placówek handlowych dominują małe placówki (do 50 m kw.), stanowiące ponad połowę ogółu sklepów w mieście (chociaż zajmują jedynie 1/5 powierzchni handlowej).

W mieście działa 12 dużych centrów handlowo - usługowych (wielobranżowe centra handlowe, specjalistyczne centra handlowe, galerie zakupowe, duże domy towarowe) liczących powyżej 8 tys. m kw. powierzchni handlowej (M1, Centrum Franowo (z Ikeą), Kupiec Poznański, Stary Browar, 2 centra Tesco, Makro Cash and Carry, Hypernova, Selgros, Centrum Panorama, Castorama, Centrum Auchan "Komorniki"). Ich przeciętna wielkość wynosi ok. 15 tys. m kw. Wśród dużych centrów handlowych na terenie Poznania dominują wolnostojące hipermarkety. Oznacza to silną koncentrację zakupów w obszarze dóbr łatwo zbywalnych FMCG oraz artykułów RTV/AGD i urządzania mieszkań, przy znacznie mniejszej w odniesieniu do pozostałych dóbr przemysłowych.

Załączniki