Studia filologiczne i lektoraty w poznańskich szkołach wyższych

Najbardziej popularnym językiem obcym wśród studentów poznańskich szkół wyższych jest język angielski. Uczyło się go blisko 40% absolwentów kierunków filologii obcej, a jego znajomość na poziomie co najmniej dobrym deklaruje ok. 60% wszystkich absolwentów poznańskich uczelni. Więcej niż co szósty absolwent filologii obcej ukończył germanistykę, a co czwarty kończący studia w Poznaniu znał ten język co najmniej dobrze. Oprócz języków zachodnich rejestruje się także - choć znacznie mniejsze niż kiedyś - zainteresowanie językiem rosyjskim, który studiował co dziesiąty absolwent filologii obcej, lecz już tylko 7% absolwentów wszystkich poznańskich uczelni deklarowało jego dobrą znajomość. Romanistykę studiował jedynie co czternasty absolwent filologii obcej, także co czternasty student kończący studia w Poznaniu deklarował dobrą znajomość języka francuskiego. Coraz większą popularnością cieszy się nauka języka hiszpańskiego i włoskiego, a także studiowanie indologii i sinologii.

Załączniki

sieci społecznościowe