Warszaty w Poznaniu (archiwum)

W lutym 2012 r. przedstawiciele Administracji Senatu Berlina uczestniczyli na zaproszenie Urzędu Miasta Poznania w warsztatach roboczych, które zapoczątkowały projekt współpracy pomiędzy administracją samorządową obu miast pn. "Dialog Miast". Tematem warsztatów był problem migracji mieszkańców dużych miast oraz zagospodarowanie terenów nadrzecznych. Strona polska zaprezentowała analizę zjawiska migracji mieszkańców Poznania oraz przykłady podjętych nowych projektów zagospodarowania nadbrzeża rzeki Warty, jak "Wartostrada" oraz działania w ramach powołanego Partnerstwa "Na rzecz Warty".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej