• źryboszek pieszcz. [źrebak]: W zologu dzieci miały ucieche, bo pojeździły sobie na takiym małym źrybaszku. Inform. Źryboszek, źryboszek, ale sie zapowiado na dobrygu wyścigowca. Inform.

sieci społecznościowe