• balangza blm, wych. z użycia [równowaga]: Ciotka ino kwikła, a wuja stracił balangze i smyknął sie na chojne. Ciotka straciła psychologiczną balangze, wrzasła na cały Sołacz, ile ino sił starczyło. Utrzymuje balangze długim drągiem i spokojnie przechodzi po linie w te i wew te. Inform. Szło nam jak diaski, bo my mieli ekstra dynamówy..., to nas unosiło, ino trzebno było dobrze balankse trzymać. Mo balankse, jak się nie upije. Inform.

sieci społecznościowe