• barzyj [bardziej, więcej]: Ryczoł ci na nas nawet cingiem barzej i barzej. Musisz barzyj pracować! Ady barzyj już ni można. Inform. Bo chcioł sie czuć barzy "miastowy". Inform. Jo to lubiałam barzy jak kiołbache. Inform.

sieci społecznościowe