• chorchlać tylko ndk, ekspr. [pluć, spluwać hałaśliwie, bez zwracania uwagi na otoczenie]: Co tak cióngle chorchlosz i chorchlosz, jakbyś chcioł płuca wypluć? Zasłysz. Paskudny dziod! Chorchlo na ulicy! Zasłysz.