• chorobnik ekspr. [emocjonalne określenie człowieka, od aprobaty i podziwu do dezaprobaty i negacji]: Chorobne chorobniki! i pieruńskie pieruny co nam sławe i krew odbierają. Ten chorobnik to ma szczęście! Zasłysz. A to ci chorobnik jedyn, znowu mie okłamoł! Zasłysz.