• frechownie [bezczelnie, arogancko]: Do nauczycielki sie frechownie odzywo i w dómu tyż pyskuje, dopóki nie dostanie po sznupie. Inform. Frechownie nic u ni nie załatwisz trzeba grzecznie, z uśmiychym. Zasłysz.

sieci społecznościowe