• kałyndek [żołądek]: Wuja Czechu zachorował na kałundek i niestety trafił do śpitala. [...] lubię berbeluche... No, ale zaś aby dla szportu, ździebko... abo dla lepszego trawienia, jak mi kałondek nawala. Kałyndek gu boloł, to mu daam krople miyntowe. Inform.
  • kałyndek