• land blm, żart., iron. [wieś]: Szwagroski wczoraj przyjechoł z landu, trochę przywióz, a potym to już poszło. Ignac mój somsiod (taki sor zez landu) tyż dzieś idzie. Ja zawsze robie różne zakupy na landzie. Inform. Jutro jade po pyrki do ciotki na land. Inform.fraz.mały land żart., iron. [prowincja]: Wspaniałe dekoracje i reflektory rzucające kolorowe światła onieśmielają ludzi z "małego landu". Zaraz widać, żeś z małego landu mruknął, gdy odeszli kilka kroków nie możesz się opanować. [...] przyjechała ona z małego landu. Chłopcy ze wsi, ludzie "z małego landu" szanowali kościoły, wierzyli w boską opiekę i sprawiedliwość Wszechmocnego. Ekstra wyjachołem do znajomków do Ryczywołu, bo na małym landzie zawsze o ruchomy inwentorz snadniej niż w Poznaniu. Wyślymy ją na wczasy na mały land do średniorolnych krewnioków. [...] jak człowiek chce obejrzeć troche ładnego szportu, to ino wyjechać na mały land. ◊ fraz.ciepły land żart. lub pogardl. [Galicja]: [...] który na domiar przyjechał z "ciepłych krajów" (z "ciepłego landu" jak się tutaj mówi).

sieci społecznościowe