• leżałka [ulęgałka]: Wyjątkowo smaczne w tym roku te leżałki. Inform. A hale, było jeszcze jedno drzywko z leżołkami. Kto wiy czy ci te leżołki nie zaszkodziły, że cie tero brzuch boli. Zasłysz.

sieci społecznościowe