• loferka [włóczenie się, łazęgowanie, często w poszukiwaniu czegoś]: Twoje loferki wyjdą wielu ludziom na zdrowie. Zawsze z takiej loferki coś przyniesie: a to stary płaszcz, a to jakieś inne ubranie. Zasłysz.