• lycki blp, D lm -ów, wych. z użycia [lejce]: Ścióngnół lycki i ruszyli galopem. Inform.fraz. popuścić komu lycki żart.[dać komu większą swobodę; pobłażać komu]: [...] stary winien, bo lycki popuścił i za chłopami trzymie. Jak byś mu kiedyś lycków nie popuścił, to by teroz taki nie był. Zasłysz.