• marnisz [ten, kto psuje, niszczy]: Torbe zmarnował ten marnisz na polu, jak grali w piłke. [...] zobocz, co ta wylynga, co tyn marnisz jeden nawystworzoł. To dopiero marnisz z niego. A mój chłopak to straszny marnisz, znowu mu muszę kupić buty. Inform.