nabómbać się

  • nabómbać się 1. [opchać się, objeść lub opić]: Niezdrowo sie tak nabąbać. Inform. Nabómboł sie słodkiygu i potym już kiełbachy ni móg zmieścić. Inform. 2. [naburmuszyć się, obrazić się]: O byle co sie nabómbie i godej z nióm potym! Zasłysz.