• obromblany rzad. [nadęty]: Nie lubiołym tegu nauczyciela Galicjoka: siedzioł na lekcji obromblany jak jako ojla i tylko czasym sie śmioł z naszych poznańskich ausdruków. Inform.