• opłechtać wych. z użycia, żart. [opłukać, umyć, wykąpać]: Ty go Maryś opłechtosz, a jo wykosieruje śrupokiym plecy. Zaraz ide, tylko je troche opłechce. Inform. Opłechtej chocioż te brudne giyry! Inform.

sieci społecznościowe