• przytośtać ekspr. [przynieść, przytargać, przyprowadzić]: Zaś ale jak go tu przytośtać. Cheba na łańcuchu. Kto tu przytośtoł te kiste z pyrami? Inform. Niepotrzebnie to tutaj przytośtałaś, trzeba bydzie odnieść z powrotym. Zasłysz.

sieci społecznościowe