• pucować [tynkować]: Dugo jeszczy bydziecie pucować te chate? Można sie obalić przez te rusztowanio. Inform. Na zewnątrz lepiej dziś nie pucujcie, bo zaraz będzie padać. Zasłysz.

sieci społecznościowe