• sądek wych. z użycia [naczynie na mleko, wodę, piwo itp.]: Wyraz sądek od staropolskiego ssąd, w Wielkopolsce ogólnie używany, np. sądek piwa. Naprzeciw stał potężny krzyż, obok wielki emaliowany sądek z wodą ochrzczoną kilku kroplami cudownej wody z Lourdes. Postawiłam w sądku na oknie. Inform.

sieci społecznościowe