• trachta przestarz., rzad. [tratwa]: Wówczas cały teren od bramy Wildeckiej aż do Dębiny przedstawiał olbrzymie jezioro, głębokie do czterech metrów, po którym jeździły liczne szalupy zbite z desek lub belek, tzw. trachty.

sieci społecznościowe