• tyla [tyle]: Rano nie chcieli w składzie zminąć grubych piniyndzy, bo jeszczy tyla nie uzbiyrali. Inform. Chtó to widzioł żeby tyla zapłacić za takiygó kejtra! Inform. Nie widzieli my sie tyla lat! Zasłysz.

sieci społecznościowe